7340 Southwest 48th Street, Miami, Florida 33155, United States

786-332-3560